skip to Main Content

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina die begint met socialevrijheid.nl, inclusief subdomeinen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • De gebruiker (u): de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, alsmede de daarop aangeboden en daaraan gerelateerde producten, zijnde artikelen, nieuwsbrieven, e-boeken en (e-)trainingen, mini-cursus en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever zal de inhoud van de webpagina regelmatig actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht (inclusief psychisch en/of fysiek) en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De diensten op deze website zijn op geen enkele manier een vervanging van noodzakelijke medische medicijnen of behandeling van een arts, psychiater, psycholoog of specialist. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, medicijnen, bezoek aan een arts of specialist, gezondheidsprobleem, het innemen van uw medicijnen of het laten uitvoeren van een medische behandeling. U dient altijd eerst met uw (huis)arts of specialist te overleggen voordat u een verandering in uw behandeling of medicijn gebruik aanbrengt. Sociale Vrijheid (Flow for Grow) te Gouda, Florian Hiele of anderen die namens hen handelen zijn op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk.

De op de website getoonde diensten kunnen uw kijk op uw leven veranderen. Sociale Vrijheid, Florian Hiele of anderen die namens hen handelen zijn hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

Alle publicaties en foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Sociale Vrijheid worden gepubliceerd.

Back To Top